Kliniğimizde uygulanan testler

WISC-IV Zeka Testi

                      Zeka; kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneğidir.

                      Zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen, merkezi sinir sisteminin işlevlerini kapsayan, deneyim, öğrenme ve çevresel etkenlerle biçimlenen bir uyum yapabilme becerisidir. Zeka bir çok zihinsel yeteneğin farklı durumlarda kullanılmasını içerir.  Bu yetenekler; sözel anlama (sözcükleri tanıma ve anlama), sözel akıcılık (sözel ve yazılı olarak ifade edebilme), sayısal yetenek (aritmetiksel işlemleri hızlı ve doğru yapabilme), alansal ve uzay ilişkileri (iki ve üç boyutlu görsel algılama), bellek, algısal hız (bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin-şekil ilişkisinin ayırt edebilme), mantıklı düşünme (muhakeme yürütebilme) olarak sayılabilir.

                      Zeka fonksiyonlarını ölçen çeşitli araçlar vardır. Genel zeka fonksiyonlarını ölçen testler bireyi daha detaylı tanıma imkanı sunmaktadır. Bu anlamda kullanılan ölçüm araçları içinde “Wechsler Zeka Ölçekleri”nin önemli bir yeri vardır. En son güncellenen formu WISC-IV zeka ölçeğidir.

 

WISC-IV zeka ölçeği ile;

 • Sözel kavrama

 • Algısal akıl yürütme

 • Çalışma belleği

 • İşlemleme hızı

 • Tüm ölçek puanı elde edilmekte ve çocuğun kendi yaş grubu normlarına göre başarı düzeyi değerlendirilmektedir.

WISC-IV zeka ölçeği, 6 yaş o ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Uygulama süresi çocuğun motivasyonu ve çalışma hızına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürmektedir.

WISC-IV testi ile çocuğun zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmakla birlikte sonuçlar klinik bulgularla bir arada değerlendirilerek özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik veya üstün yeteneklilik gibi alanlarda da tanı konmasına destek olmaktadır.

MOXO Testi Nedir?

Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuş olan, bilgisayar tabanlı bir sürekli performans testidir. MOXO testinde basit görünen bir göreve odaklanmak için, çocuk/genç aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekir. İki farklı formu vardır.

 • MOXO çocuk testi

 • MOXO genç & yetişkin testi

 

MOXO Çocuk Testi

6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. Çocuk Psikiyatri uzmanları için Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araçtır. Bu test, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 • Yaş ile uyumlu uyaranlar içerir.

 • 15 dakika sürer.

 • Sesli yönergeler ve çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek deneme oturumu bulunur.

 • Çocuğun performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlar.

 • 6 yaş ve üstünü kapsar.

 • Çocuğun performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği sunar.

 • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan uygulanabilir.

 

MOXO Genç & Yetişkin Testi

13- 70 yaş aralığını kapsar ve Çocuk Psikiyatri/Psikiyatri uzmanları için Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araçtır. Bu test, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modelleyerek tasarlanmıştır.

 • Yaş ile uyumlu uyaranlar içerir.

 • 18 dakika sürer.

 • Online olarak uygulanır.

 • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlar.

 • Farklı ülkelerden toplamda 900 birey içeren, düzenli olarak güncellenen norm tabanına sahiptir.

 • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği sunar.

 • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan uygulanabilir.

 

 

 

            MOXO Dikkat Testi sadece uzman hekim ve psikologlar tarafından uygulanabilir.